Experiment med en apelsin

Starta experimentet med att fråga om vad barnen tror händer om man lägger i en oskalad apelsin i en skål med vatten. Låt barnen säga sin hypotes om vad de tror händer med apelsinen.
Lägg sedan apelsinen i vattnet och fråga barnen igen om vad som hände. Fråga barnen om de vet hur det kommer sig att apelsinen flyter. Upprepa ordet flyter om barnen inte behärskar begreppet.
Efter ni har skalat apelsinen frågar ni barnen igen om vad de tror händer om man lägger i en skalad apelsin i en skål med vatten. Låt barnen få säga sin hypotes om apelsinen.
Lägg i den skalade apelsinen och fråga sen barnen igen om vad som hände. Upprepa ordet sjönk om inte barnen förstår innebörden av begreppet. Fråga barnen hur det kommer sig att den skalade apelsinen flöt och inte den skalade. Svaret till varför apelsinen med skal flyter beror på att det finns små luftbubblor i skalet som gör att den flyter.

Lpfö98/10 

Förskolan ska sträva efter att varje barn


  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.