Odla med dina barn


För att stimulera barnens förståelse för naturen och kretsloppet är det ett bra sätt att konkretisera detta genom att odla med barnen. Antingen köper man fröer eller låter barnen få dissekera en frukt som har kärnor till planteringen. Låt barnen få ta ansvar för vattningen och dokumentera deras reflektioner som de gör under plantans period. Är man en lyhörd pedagog kan man fånga många tankar som man kan utveckla vidare tillsammans med barnen. Låt även barnen få måla av plantans utveckling för att de ska få uttrycka sina tankar i andra uttrycksformer.

Lpfö98/10

Förskolan ska sträva efter att varje barn
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp.
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter.
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.