Självporträtt/Jaget


Med appen "Draw & Doodle" kan barnen måla vad de vill eller kanske ett självporträtt. Använd en spegel till hjälpmedel som barnen kan få titta och reflektera över. Låt sedan barnet välja färg och måla av sig själv. Ta ett kort med din Ipad och placera i barnets mapp/portfolie.
Om man använder sig av papper och penna kan man sen på ett enkelt sätt ta kort på bilden med iPaden som man sen kan lägga i barnets portfolio.Lpfö98/10

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild.