Skapa konst med bokstäver.
Skapa konst av bokstäver. Fråga barnen om vilken bokstav deras namn börjar på, reflektera tillsammans om hur den ser ut och låter. Ge sedan barnen ett papper som de får rita av sin bokstav på. Om det finns någon som inte vet hur bokstaven ser ut kan man stimulera med en bild på bokstaven eller låta barnen hjälpa varandra.


Avsluta teckningen med att barnen får fylla i sin bokstav med glitter, pärlor eller naturmaterial som stenar och pinnar. Sätt sedan upp teckningarna på väggen och samtala om bokstäverna med barnen när det finns tid.
Lpfö98/10

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna  uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.
• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild.
förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.