Skriftspråket & symboler


För att stimulera skriftspråket och symboler använder jag mig av appen "Coloring ABC". Börjar alltid med att barnet får välja färg som ska användas vid ifyllnad. Tillsammans sitter vi och samtalar om hur stora och små bokstäver ser ut och låter. Appen är på engelska men sitter man med och samtalar med barnen är denna app jätterolig.

Lpfö98/10

Förskolan ska sträva efter att varje barn
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp. 
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.