Stimulera sinnen på ett lekfullt sätt.

Börja med att hämta olika hinkar. Välj sedan vad som ska finnas i hinkarna som barnen ska få känna på utan att titta, det kan exempelvis vara kokt pasta, sand, löv, stenar, bomull, potatis, popcorn o.s.v. Täck över hinkarna med plast och gör en öppning som barnen kan stoppa ner sin hand i. Låt ett barn i taget stoppa ner sin hand och berätta vad de känner och vad de tror att det är för något.

Om ni vill fortsätta stimulera barnens sinnen kan man fortsätta med smak. Ta små burkar och fyll i sådant man kan smaka på. Låt ett barn i taget få smaka och säga om vad de tror att det är som finns i burken. Vill ni stimulera lukt kan ni tillverka luktburkar som barnen kan få lukta och berätta om vad de tror det är som finns i burken.

Lpfö98/10

Förskolan ska sträva efter att varje barn
  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka tankar.