Siffror & antalsuppfattning

För att stimulera matematik för små barn använder jag mig av denna app som heter "Preschool". Barnet får först bestämma vilken färg som ska användas vid ifyllnad av siffror, sen samtalar vi om vad siffran heter och hur den ser ut, vi avslutar med att räkna objekten som finns på vänster sida för att konkretisera antalet och begreppets betydelse. När man sitter med flera barn sker samarbete och ett demokratisk förhållningssätt genom turordning, har man barn som inte har lärt sig begreppen stimulerar man även språket.


Lpfö98/10

Förskolan ska sträva efter att varje barn
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp  samt för mätning, tid och förändring.