Tips till Bornholsmodellen med Ipad

 

            

När jag använder mig av Bornholmsmodellen med 3-4 åringar använder jag mig av appen "SoundTouch" för att stimulera lyssna, reflektera och berätta. Börja med att trycka på en bild utan att barnen får se (endast lyssna på ljudet), sen får de berätta vad de tror att det är som låter. När de har berättat visar jag bilden för barnen, när barnen har gjort detta några gånger låter jag barnen få göra detta inför varandra.

Lpfö98/10

Förskolan ska sträva efter att varje barn
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.