Vem är det som låter?

Alla utom en sätter sig i en ring, ett barn lägger sig i mitten av ringen man kan lägga en filt över den som är i mitten. När alla är redo ska den som ligger i mitten säga ett djur, någon av de som sitter i ringen ska då härma ett sådant djur och den som sitter i mitten ska försöka lista ut vem det är som härmar.

Lpfö98/10

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. 
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.