Vatten blir till isBörja med att ta fram olika former. Det kan vara sandformer som används i sandlådan eller ifrån värmeljus. Ta fram glitter, en tillbringare med vatten och snören.


Låt sen barnen välja glitter som de ska hälla i formerna, fyll sedan upp formen med vatten.

Avsluta med att lägga i ett snöre i varje form, tänk på att ta ändarna av snöret i vattnet för att de ska kunna hänga. Innan ni ställer ut formerna kan ni fråga barnen om vad de tror kommer att hända med vattnet när man ställer ut det i minusgrader. Reflektera tillsammans efter processen.

Lpfö98/10

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.