Rörelselek med tärning


Med appen "Dice" kan ni stimulera barnen på ett roligt och lustfullt sätt. Sätt er i en ring på golvet. Låt ett barn i taget komma fram och dra sitt finger på skärmen, tärningen kommer då att snurra. När tärningen har stannat räknar ni prickarna tillsammans. Den som har dragit sitt finger på skärmen får bestämma vad alla ska göra tillsammans, exempelvis hoppa på ett ben eller snurra x antal gånger.

Lpfö98/10
Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.