Lyssna, reflektera och berättaVid samling kan man använda appen "SoundTouch". Starta med att trycka på en bild utan att barnen får se (endast lyssna på ljudet). Sen får de berätta vad de tror att det är som låter. När barnen har reflekterat och berättat visar man bilden för barnen. För att vidareutveckla aktiviteten frågar man om barnen kan någon sång om djuret eller objektet, sjung sången och dansa tillsammans. När man har gjort detta flera gånger kan man låta barnen själva ta över samlingen.


Lpfö98/10

Förskolan ska sträva efter att varje barn
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.