Väggkalender i samlingenVid samling kan man använda "Väggkalendern 2012". Låt ett barn få komma fram och dra med sitt finger på skärmen då dagens datum kommer fram. Man kan samtala om ordbilder som veckodagens namn och månadens namn. Samtala om vilka siffror som finns på kalendern och hur man uttalar datumet.
För att vidareutveckla aktiviteten kan man efter reflektionerna gå in på appen
"PaintSparkles" för att måla siffrorna/bokstäverna.

                                                                      
Lpfö98/10
Förskolan ska sträva efter att varje barn
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild.
  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.