Dokumentera med appen Pic Collage


Med appan "Pic Collage" kan du snabbt tillverka en dokumentation. Börja med att trycka på skärmen tills det kommer upp en ruta med olika alternativ. Tryck sendan på "Add Text" och skriv in det du vill dokumentera. För att använda bilder som du har tagit med kameran trycker du på "Photos From Library". Markera bilderna och placera ut de där du vill ha dem. För att skriva ut dokumentationen sparar du collaget i "Save To Library" då skapas ett kort som du kan skriva ut. Arbetar ni med äldre barn kan barnen själva välja bilder och placera ut dem och berätta något till varje bild. Det som är bra med att dokumentera i Pic collage är att du kan spara alla collage i Ipad och göra en uppföljning, utvärdering och utveckling om verksamheten.


Lpfö98/10
UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING
  • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.
  • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden.