Drama & fantasi


Med appen "PuppetPals" kan barnen tillverka egna fantasifilmer. Barnen väljer olika figurer och bakgrund som ska delta i filmen. Sen trycker man på play och spelar in hela processen. När barnen är färdiga kan man spara filmen och visa upp vid olika tillfällen som exemeplvis samling.

Lpfö98/10

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek och drama,
• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.