Blåbär & lingonkonst


Många barn tycker om att plocka blåbär när man är i skogen. Om man vill arbeta vidare med blåbär eller lingon med barnen kan man ta med sig ritpapper som barnen kan trycka blåbär på och måla med fingret. Man kan experimentera med både blåbär och lingon samt reflektera om vad det blev för färger av dem. Även samtala om vad som hände när man tryckte på dem och hur de ser ut inuti.Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.