Lek med barnens ordbilder i samlingen

Varje dag på samlingen har vi samtalat om barnens namn. Första steget är att känna igen sin egen ordbild (namn). Om man gör detta varje dag i samlingen dröjer det inte länge tills varje barn känner igen sitt eget och kompisars namn. Varje gång jag har fått en ny barngrupp har jag startat med att ta upp ett namn i taget och läst högt upp vad det står på kortet. Barnet får sen komma fram och sätta upp sitt namn på en tavla.När barnen känner igen sitt namn lägger jag ut korten på golvet för att ett barn i taget ska få komma fram och plocka upp sitt namn. Efter att ha arbetat med barnens ordbilder har ett stort intresse för bokstäver vuxit fram i barngruppen samt att barnen har blivit fonologisk medvetna vilket innebär att de känner igen vilket ljud som tillhör en specifik symbol.
Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, självständighet och tillit till sin egen förmåga.