Tillverka en drake med hushållsrullar

För att tillverka en drake behövs det hushållsrullar, äggkartong, flörtkullor, färg, glitter, lim och tråd. Starta med att samtala om vilken färg och hur en drake ser ut. Låt sen barnen måla hushållsrullarna och äggkartongerna.När delarna har torkat sätter man ihop delarna med tråd. När delarna är fast kan man samtala igen med barnen om hur en drake ser ut. Vår drake behövde ögon, eld, vingar och taggar. När barnen var färdiga med draken hängde vi upp honom i taket samt döpte honom till Kurt!Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild. Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.