Reflektera över projekt/tema med appen Fotospelet


Med appen "Fotospelet" kan man på ett roligt sätt reflektera över sitt projekt med barnen. Fotospelet är ett memoryspel där man själv kan skapa sina egna kort. Många förskolor använder fotospelet med barnens bilder eftersom barnen tycker att det är roligt. Om man vill reflektera med barnen över ett pågående projekt kan man lägga till egna bilder som man har tagit med iPaden. Under spelets gång kan man sitta och reflektera om bilderna/projektet med barnen på ett lekfullt sätt.
Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Samt utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
– barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar,
vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande,
frågor och idéer tas till vara.