Tillverka spindlar av piprensare

Om barnen visar intresse för spindlar kan man på ett lätt sätt tillverka spindlar av piprensare. Börja med att reflektera tillsammans om hur spindlar ser ut, hur många ben och ögon spindlar har. Vill man använda sig av bilder på spindlar kan man söka bilder på Internet tillsammans med barnen. Barnen väljer sedan två olika färger på piprensare. Räkna sedan benen tillsammans med barnen och låt barnen klippa ben av den ena piprensaren. Fäst sen den andra piprensaren i mitten av benen och låt barnen rulla runt den tills det ser ut som en spindelkropp eller tills de själva känner sig färdiga med den.

Sen när barnen har rullat färdigt får de välja färg till spindelnäten och storlek på ögon som de sedan limmar på kroppen. För vidare projekt kan man arbeta vidare med spindelnät och andra insekter som fastnar i spindelns nät. Även stimulera barnen med andra uttrycksformer som sång, drama och lek.

Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild. Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om djur. Samt utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.