Tips till hav & fiskprojekt


Om det finns ett intresse om hav och fiskar i barngruppen kan man på ett roligt sätt utveckla verksamheten utifrån deras intressen. Starta projektet med att samtala i små grupper om vad barnen vet och vilka funderingar de har om havet och fiskarna. Man kan använda sig av olika böcker och cd-skivor för att utveckla barns kunskaper. Det finns även olika sånger om havet och fiskar som man kan sjunga på samlingen.


Efter att vi hade reflekterat och erbjudit barnen olika uttrycksformer i verksamheten fick barnen två stora kartonger som de målade och skapade med utifrån deras reflektioner. Havet skulle vara blå och på havets botten skulle det finnas sand och snäckor. När barnen var färdiga med havet fortsatte de med att skapa olika fiskar. Det blev hajar, sjöstjärnor, bläckfiskar mm som vi sedan hängde upp eller lade på havets botten.


Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Även utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur.