Tips till spindelprojekt
När barnen visar ett stort intresse för spindlar kan man vidareutveckla projektet genom att vara lyhörd på deras frågor och tankar. Om funderingar uppstår om spindelnätet kan man med hjälp av Internet hitta olika filmer och information om hur spindeln tillverkar nätet. Avsluta filmen med barnens reflektioner och funderingar.


I den här barngruppen fortsatte projektet med tillverkning av spindelnät/bo efter de hade tillverkat en varsin spindel och ville fördjupa sig i ämnet.Barnen fick tillsammans skapa ett spindelbo. Under denna process kom olika frågor upp som exempelvis vad äter spindlar osv. Om man är lyhörd på barns frågor kan man arbeta vidare projektet med deras frågor.
När barnen var färdiga med spindelns bo ville flera barn uttrycka sina tankar i bild.
     

 
Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter. Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Samt utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.