Dansstopp med surfplattaMed surfplattan kan man på ett enkelt sätt spela upp musik och leka dansstopp med barnen. Börja med att fråga barnen om vilka låtar de vill lyssna på, med hjälp av Youtube kan man hitta musiken.
 

När musiken är på får barnen dansa och röra sig till musiken. Efter en stund pausar man musiken och då ska alla barnen stå stilla. Även barnen kan vara delaktiga med att sätta på och pausa musiken.Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.