Ordlek med appen Ordens magi

När barnen visar intresse för ord och bokstäver kan man på ett lustfullt sätt stimulera intresset med hjälp av appen "Ordens magi". Om barnen redan kan bokstavera sitt namn kan man utveckla intresset vidare med olika ord som exempelvis hund, katt, han, hon o.s.v. 

 Börja med att fråga barnen om vilket ord som ska skrivas. Skriv sedan ordet på en lapp och fäst det ovanför surfplattan. Reflektera sen tillsammans med barnen om vilka bokstäver ordet innehåller. Fortsätt genom att låta barnen lägga ihop bokstäverna som finns på surfplattan 
och på så sätt bilda det aktuella ordet. Varje gång man trycker på en bokstav ljudar en röst om hur bokstaven låter och på så sätt får barnen en förståelse för hur en bokstav låter och ser ut.
Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Även utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.