Experimentera med tulpaner


Vill man använda ett undersökande och forskande arbetssätt kan man experimentera med barnen på ett lustfyllt sätt genom att använda blommor och karamellfärg. Det som behövs till experimentet är karamellfärg, vita blommor, vatten, glas och nyfikna barn.

Börja med att barnen får säga sina hypoteser till olika frågor som exempelvis, varför tror ni blommor behöver vatten? Vad tror ni händer om man färgar vattnet med olika färger som blommorna dricker? Hur tror ni blommorna kommer att se ut imorgon osv. Ställ sen blommorna synligt för barnen och samtala dagen efter om vad som hände med tulpanerna och om barnens hypoteser.Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. Samt utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.