Skapa en lekfull lampa med barnenOm ni vill få ett lekfullt intryck i ett rum kan man på ett enkelt sätt låta barnen rita på en lampskärm. Billiga och fina tygskärmar kan man hitta på Ikea. Ta fram tuschpennor och låt barnens fantasi flöda och låt barnen måla på lampskärmen utifrån deras tankar, när barnen har målat färdigt på lampskärmen är det bara att hänga upp den. Kan även använda andra material som glitter, paljetter, naturmaterial osv.


Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.