Måla i snön med vattenfärg


Vill man stimulera barnen utomhus på vintern kan med enkla medel ta ut målarfärg och penslar. Oftast låter man barnen måla på snön som ligger på marken men om man vill utveckla barnens fantasi och kreativitet kan man skapa olika figurer av snö som man sen kan färglägga med vattenfärg.

Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.