Klockan i barnens nivå


Om man vill använda sig av klockan i pedagogiskt syfte kan man börja med att sänka klockan till barnens nivå i rummet. När den blir mer synlig för barnen skapas det ett intresse, nyfikenhet och man kan på ett lustfyllt sätt stimulera både tiden och siffror i barngruppen. Om man vill arbeta vidare med klockan kan barnen tillverka egna klockor.

Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaperhos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.