Experimentera med vatten och ballonger

Det finns flera olika sätt att experimentera och utforska med vatten. Den här gången valde jag att använda mig av ballonger, glitter och vatten. Man kan även använda färgkaramell om man vill få färggranna bollar. 

Under processen ställde jag som pedagog olika frågor till barngruppen som exempelvis vad tror ni händer med vattnet i ballongen om vi lägger ut ballongerna i kylan eller i frysen. Dagen efter gick vi igenom barnens hypoteser igen och tillsammans öppnade vi ballongerna. Om man finner ett stort intresse i barngruppen kan man vidareutveckla arbetet med att fördjupa sig av vattnets olika former.Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Även utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.