Stimulera matematik med appen Sifferspelet


Med appen "Sifferspelet" kan man på ett lekfullt sätt stimulera matematiken med barnen. I appen kan man välja siffror mellan 1-10 eller 1-20. Samtidigt som barnet räknar symboler kommer siffror upp som synliggör vilket antal det är samt en röst som säger vad siffran heter. Rösten som talar om vilken siffra det är kan man även stänga av beroende på vilket syfte man har. Sitter man med flera barn kan man även stimulera samarbete och turtagning.

Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.