Skapa och reflektera om blommans olika delarEn dag uppmärksammade jag att barnen blev intresserade av vitsippor. Då valde jag att vi skulle fördjupa oss lite inom det ämnet. Barnen hade plockat några vitsippor som vi tog in, vi observerade och samtalade om hur blommorna såg ut och vad de olika delarna heter på blomman. Med hjälp av surfplattan kunde vi få svar på barnens frågor.
Därefter ville barnen tillverka egna blommor, det material som användes var papper, pinnar, glasburkar, tejp, pennor och barnens fantasier och kreativitet. 

 


Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barnutvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen samt utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.