Stimulera språket med sångkort

Till sångsamlingen kan man använda sig av sångkort. Man kan tillverka egna kort med bilder på framsidan och text på baksidan. Vid samlingen läggs korten på golvet, sen kommer ett barn i taget fram och väljer ett kort. Antingen visar barnet bilden eller så kan man låta barnet reflektera och berätta om vad det är för bild på kortet, då kompisarna får gissa. Finns flera olika sätt att använda korten på beroende på vilket syfte man har. När barnen behärskar sångerna kan man tillverka nya kort för att stimulera språkutvecklingen.


Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. Samt utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.