Surfplatta som verktyg till sångsamlingenDet finns många olika sätt att stimulera språkutvecklingen i förskolan, en av metoderna är genom sånger. Med appen Make Dice tillverkar man egna tärningar, exempelvis med barnens önskesånger eller nya utmanande sånger. När sångerna är valda och har fyllts i på alla sidor kastar man tärningen genom att skaka på surfplattan.


Lpfö98/10: "Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen."