Aktivitetstavla

 
Vill man skapa harmoni och arbetsro på en avdelning rekommenderar jag att använda sig av en aktivitetstavla för att utnyttja den "tredje pedagogen" (miljön).

Tavlan används när hela barngruppen är inne, aktiviteter på tavlan varieras beroende på barnens intressen. När vi har observerat att en aktivitet inte längre är intressant byter vi ut den mot en ny aktivitet, barnen har i turordning själva fått välja en aktivitet.
 
Pedagogerna har varit uppdelade i aktiviteterna för att stötta eller utmana barnens intressen. Är man få pedagoger har enkla material används som inte kräver så mycket stöttning.
 
Tavlan har gett oss harmoni och struktur i barngruppen, vi upplever även att självständighet och eget ansvar utvecklas.
 
Exempel på aktiviteter: Drama, lek, skapande, utelek, teknik, bygg och konstruktion.
 
Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Även utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.