Matematik med frukt


Om ni strävar efter att utveckla matematisk förståelse i barngruppen kan man på olika sätt stimulera utvecklingen. I vardagliga situationer som vid lunch och mellanmål kan man på ett lustfyllt sätt synliggöra barnens matematiska handlingar genom att pedagogen ställer frågor till barnen som kan resultera till att man tillsammans synliggör matematiska handlingar.

 
Här är ett exempel vid fruktstunden. Pedagogen frågar barnen om hur många barn som vill ha en äppelbit. Barnen börjar tillsammans att räkna hur många barn som vill ha en bit. När dom har kommit fram till ett gemensamt beslut frågar pedagogen, hur många bitar eller hur många gånger tror ni att vi måste dela äpplet för att alla ska få en varsin bit? Tillsammans delas äpplet i x antal gånger tills alla får en varsin bit. Syftet i denna aktivitet var att synliggöra antalsuppfattning, hel och delar, räkneramsa, reflektioner, samtal och problemlösningar. 

Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, Även utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.