Blanda färg & trycka mönster med leksaker


På ett lustfyllt sätt kan man stimulera barnens kreativa förmåga med olika leksaker. Först fick barnen utforska med färgerna gult och rött för att upptäcka vilka nya nyanser av färger som uppstod när dom blandades. När teckningarna hade torkat fick barnen olika leksaker som de fick skapa mönster med. Denna aktivitet passar utmärkt med de allra minsta barnen på förskolan. 

Lpfö98/10: Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.