Målartekniker & gruppstärkande aktivitet med småbarn

Målandet startade med att vi tejpa pappret med flera ränder som vi målade sen över med vattenfärg. Vattenfärg som användes var blå, gul, rosa och röd i syfte att se vad som hände när man blandade färgerna med varandra. Aktiviteten kan även användas i gruppstärkande syfte.  


Enligt Lpfö98/10 ska förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Även utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild.