Stimulera färglära & språkutveckling med småbarn


Om man vill stimulera färglära och språkutveckling med småbarn kan man skapa miljöer som barnen får möjlighet att samtala och utforska i. Här använde vi plastfickor som vi hällde i grundfärgerna och tillsammans satte vi ord på vad färgerna heter samt att barnen fick se vad som hände när de olika färgerna blandades. Man kan både sätta plastfickorna på fönsterna och på golvet som skapar stunder för reflektioner och möten.


Enligt Lpfö98/10 ska barnen få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egna aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet.