Naturkunskap/Teknik

 Vulkanutbrott
 
Om barnen visar intresse för vulkaner kan man skapa vulkaner av trolldeg och karamellfärg. Vill man synliggöra hela processen kan man låta barnen hälla i alla ingredienserna utifrån receptet. 

När degen är färdig räknar barnen sina kompisar och därefter delas degen upp i lika många delar som antalet barn. När varje barn har fått sin del är det dags att skapa sin vulkan med en krater i mitten, låt sedan vulkanen torka.

Avsluta processen med barnens hypoteser om vad de tror kommer att hända o.s.v. Blanda i lavans ingredienser och observera utbrottet tillsammans med barnen. Recept

Trolldeg: 3 dl vetemjöl, 1 dl salt, några droppar grön karamellfärg, 1-1,5 dl vatten och 2 msk matolja.
 
Lava: 1tsk bakpulver, 5-10 droppar karamellfärg, 20 droppar 24 % ättika.
Blanda bakpulver och karamellfärg, häll sedan "lavan" i kratern, sist droppas ättikan i kratern och utbrottet startar.Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn  utvecklar sin förståelse för form och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp. Även utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
Skapa och reflektera om blommans olika delar


En dag uppmärksammade jag att barnen blev intresserade av vitsippor. Då valde jag att vi skulle fördjupa oss lite inom det ämnet. Barnen hade plockat några vitsippor som vi tog in, vi observerade och samtalade om hur blommorna såg ut och vad de olika delarna hete på blomman. Med hjälp av surfplattan kunde vi få svar på barnens frågor.
Därefter ville barnen tillverka egna blommor och det material som användes var papper, pinnar, glasburkar, tejp, pennor och barnens fantasier och kreativitet. 

 
Lpfö98/10
Förskolan ska sträva efter att varje barnutvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen samt utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.


Experimentera med vatten och ballongerDet finns flera olika sätt att experimentera och utforska med vatten. Den här gången valde jag att använda mig av ballonger, glitter och vatten. Man kan även använda färgkaramell om man vill få färggranna bollar. 
Under processen ställde jag som pedagog olika frågor till barngruppen som exempelvis vad tror ni händer med vattnet i ballongen om vi lägger ut ballongerna i kylan eller i frysen. Dagen efter gick vi igenom barnens hypoteser igen och tillsammans öppnade vi ballongerna. Om man finner ett stort intresse i barngruppen kan man vidareutveckla arbetet med att fördjupa sig av vattnets olika former.


Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Även utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.


Experimentera med tulpaner


Vill man använda ett undersökande och forskande arbetssätt kan man experimentera med barnen på ett lustfyllt sätt genom att använda blommor och karamellfärg. Det som behövs till experimentet är karamellfärg, vita blommor, vatten, glas och nyfikna barn.
Börja med att barnen får säga sina hypoteser till olika frågor som exempelvis, varför tror ni blommor behöver vatten? Vad tror ni händer om man färgar vattnet med olika färger som blommorna dricker? Hur tror ni blommorna kommer att se ut imorgon osv. Ställ sen blommorna synligt för barnen och samtala dagen efter om vad som hände med tulpanerna och om barnens hypoteser.Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. Samt utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Tillverka spindlar av piprensare

Om barnen visar intresse för spindlar kan man på ett lätt sätt tillverka spindlar av piprensare. Börja med att reflektera tillsammans om hur spindlar ser ut, hur många ben och ögon spindlar har. Vill man använda sig av bilder på spindlar kan man söka bilder på Internet tillsammans med barnen. Barnen väljer sedan två olika färger på piprensare. Räkna sedan benen tillsammans med barnen och låt barnen klippa ben av den ena piprensaren. Fäst sen den andra piprensaren i mitten av benen och låt barnen rulla runt den tills det ser ut som en spindelkropp eller tills de själva känner sig färdiga med den.

Sen när barnen har rullat färdigt får de välja färg till spindelnäten och storlek på ögon som de sedan limmar på kroppen. För vidare projekt kan man arbeta vidare med spindelnät och andra insekter som fastnar i spindelns nät. Även stimulera barnen med andra uttrycksformer som sång, drama och lek.

Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild. Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om djur. Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.Blåbär & lingonkonst 


Många barn tycker om att plocka blåbär när man är i skogen. Om man vill arbeta vidare med blåbär eller lingon med barnen kan man ta med sig ritpapper som barnen kan trycka blåbär på och måla med fingret. Man kan experimentera med både blåbär och lingon samt reflektera om vad det blev för färger av dem. Även samtala om vad som hände när man tryckte på dem och hur de ser ut inuti.Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.


Experiment med en apelsin

Starta experimentet med att fråga om vad barnen tror händer om man lägger i en oskalad apelsin i en skål med vatten. Låt barnen säga sin hypotes om vad de tror händer med apelsinen.
 
Lägg sedan apelsinen i vattnet och fråga barnen igen om vad som hände. Fråga barnen om de vet hur det kommer sig att apelsinen flyter. Upprepa ordet flyter om barnen inte behärskar begreppet.
Efter att ni har skalat apelsinen frågar ni barnen igen om vad de tror händer om man lägger i en skalad apelsin i en skål med vatten. Låt barnen få säga sin hypotes om apelsinen. Lägg i den skalade apelsinen och fråga sen barnen igen om vad som hände. Upprepa ordet sjönk om inte barnen förstår innebörden av begreppet. Fråga barnen hur det kommer sig att den skalade apelsinen flöt och inte den skalade. Svaret till varför apelsinen med skal flyter beror på att det finns små luftbubblor i skalet som gör att den flyter.Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.Odla med barnen

För att stimulera barnens förståelse för naturen och kretsloppet är det ett bra sätt att konkretisera detta genom att odla med barnen. Antingen köper man fröer eller låter barnen få dissekera en frukt som har kärnor till planteringen. Låt barnen få ta ansvar för vattningen och dokumentera deras reflektioner som de gör under plantans period. Är man en lyhörd pedagog kan man fånga många tankar som man kan utveckla vidare tillsammans med barnen. Låt även barnen få måla av plantans utveckling för att de ska få uttrycka sina tankar i andra uttrycksformer.Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp. Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter. Även utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.Vatten blir till isBörja med att ta fram olika former. Det kan vara sandformer som används i sandlådan eller ifrån värmeljus. Ta fram glitter, en tillbringare med vatten och snören. Låt sen barnen välja glitter som de ska hälla i formerna, fyll sedan upp formen med vatten.


Avsluta med att lägga i ett snöre i varje form, tänk på att ta ändarna av snöret i vattnet för att de ska kunna hänga. Innan ni ställer ut formerna kan ni fråga barnen om vad de tror kommer att hända med vattnet när man ställer ut det i minusgrader. Reflektera tillsammans efter processen.
 
Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.