Pedagogisk dokumentation med lärplatta som verktygHär kommer jag att synliggöra hur man kan använda surfplatta som verktyg med pedagogisk dokumentation.  Det är tre steg med surfplatta, fånga processen med surfplatta, barnen reflekterar med surfplatta, pedagogernas reflektioner med surfplattan.


Surfplatta som verktyg har underlättat mitt arbete på så sätt att man kan använda den på flera olika sätt beroende på vilken syfte man har. Allt som har samlats in har jag lagt in i appen Keynote för att synliggöra hela processen, synliggöra barnens kunskaper, synliggöra vilka strävansmål man har uppfyllt och material till egen utvärdering. Eftersom dokumentationen inte har funnits tillgängligt hela tiden för barnen och föräldrarna har jag skrivit ut olika processer och samlat allt i en projektpärm.Projekt Lava

-         Det finns flera sätt att starta ett projekt med barnen, det kan vara styrt som innebär att pedagogen redan har förutbestämt om vad temat ska handla om men att pedagogen sen utvecklar projektet utifrån barnens tankar under processen. Det andra arbetssättet som användes till detta projekt var att pedagogerna redan från början observera och lyssna in barnens intressen för att sen vidareutveckla projektet.

 Vecka 1

Steg 1. Pedagogerna observerade och lyssnade in vad barnen var intresserade av

En dag i skogen uppmärksammade vi pedagoger att barnen lekte att det flöt kokande lava nedanför trädet. Med hjälp av kameran på surfplattan fångade vi pedagoger barnens lek på bild.


Lpfö98/10: Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper.
Steg 2. Reflektera över bilderna tillsammans med barnen.


Dagen efter skogsutflykten tog vi fram bilderna som vi hade tagit med surfplattan. Tillsammans med barnen reflekterade vi och samtalade om bilderna för att synliggöra deras tankar och funderingar. Samtidigt som den ena pedagogen visade bilderna och samtalade med barnen filmade den andra pedagogen hela processen med surfplatta.


Lpfö98/10: Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.Steg 3. Pedagogerna reflekterar.


På planeringstiden reflekterade vi över materialet som vi hade samlat in med surfplattan. Vi samtalade och reflekterade över vad vi hade sett och vad barnen sa i filmen som vi hade filmat med surfplattan. Vi bestämde oss att vidareutveckla projektet med att besöka Naturhistoriska museet för att ge barnen en visuell bild av vulkaner och lava.
Vecka 2


Steg 1. Utflykt till Naturhistoriska museet.


Veckan startade med att vi åkte iväg till Naturhistoriska museet för att vidareutveckla barnens intressen för lava. Vi dokumenterade barnens reflektioner med surfplattan.
Steg 2. Reflektion med barnen.


Dagen efter besöket reflekterade vi över bilder och filmer som vi hade dokumenterat under besöket. Vi kopplade surfplattan till vår ljuskanon för att få större bilder att reflektera till. Samtidigt som vi ställde frågor och samtalade med barnen filmade vi hela processen.Steg 3. Reflektera och uttrycka sig i bild.
När barnen hade reflekterat över bilderna från Naturhistoriska museet fick de uttrycka sina tankar och upplevelser i bild.
Låter man barn få uttrycka sina tankar i bild utvecklas deras ritande och man kan finna deras kunskaper om ämnet.
Steg 4. Pedagogernas reflektioner.


På planeringstiden reflekterade vi pedagoger över materialet som vi hade samlat in under veckan. Efter att vi hade tittat på filmerna från Naturhistoriska museet samt barnens reflektioner på surfplattan bestämde vi pedagoger att barnen skulle få se ett vulkanutbrott eftersom lavan och vulkanen var det återkommande ämnet i barngruppenVecka 3


Steg 1. Reflektera och uttrycka sig med lera


 

Veckan efter bestämde vi oss för att barnen skulle få tillverka trolldeg. I en liten grupp samtalade vi om mängd, mått och tillsammans skapade barnen två vulkaner.
När trolldegen hade torkat var det dags för experiment då vi med hjälp av surfplattan filmade hela processen för att fånga barnens tankar och funderingar.


All material samlades i appen "Keynote" 


Med appen "Keynote" samlade vi in all material både bilder och filmer från projektet. På så sätt kunde vi synliggöra vad vi hade erbjudit barnen utifrån Lpfö98/10 samt synliggöra barnens intressen och vilken utveckling projektet var på väg åt. "Keynote" är ett bra verktyg på så sätt att man kan lägga in olika projekt som man gör med barnen och som man sen kan gå tillbaka till för att göra en reflektion och utvärdering av verksamheten.