Rörelse & Hälsa

Dansstopp med surfplatta


Med surfplattan kan man på ett enkelt sätt spela upp musik och leka dansstopp med barnen. Börja med att fråga barnen om vilka låtar de vill lyssna på, med hjälp av Youtube kan man hitta musiken.När musiken är på får barnen dansa och röra sig till musiken. Efter en stund pausar man musiken och då ska alla barnen stå stilla. Även barnen kan vara delaktiga med att sätta på och pausa musiken.


Lpfö98/10:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.Rörelselek med tärning 

Med appen "Dice" kan ni stimulera barnen på ett roligt och lustfullt sätt. Sätt er i en ring på golvet. Låt ett barn i taget komma fram och dra sitt finger på skärmen, tärningen kommer då att snurra. När tärningen har stannat räknar ni prickarna tillsammans. Den som har dragit sitt finger på skärmen får bestämma vad alla ska göra tillsammans, exempelvis hoppa på ett ben eller snurra x antal gånger.


Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.


Hur mycket är klockan herr lejon?

En är lejon och står med ryggen mot de andra som står i en rad några meter bort. 
De andra frågar lejonet "Hur mycket är klockan herr Lejon?" 
Herr Lejon svarar kanske tre och de andra går två steg framåt mot lejonet. 
De andra upprepar frågan igen och Lejonet svarar. 
När Lejonet svarar lunch ska de andra springa tillbaka till sitt bo medan Lejonet ska försöka fånga dem. Den som blir tagen av lejonet blir lejon nästa gång ensam eller tillsammans med första lejonet.
Den här leken är bra på så sätt att man stimulerar språket med matematiska begrepp exempelvis ett två tre. Samtidigt använder vi kroppen då motoriken utvecklas. 

Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. Samt utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.