Skapande
Blanda färg & trycka mönster med leksaker

På ett lustfyllt sätt kan man stimulera barnens kreativa förmåga med olika leksaker. Först fick barnen utforska med färgerna gult och rött för att upptäcka vilka nya nyanser av färger som uppstod när dom blandades. När teckningarna hade torkat fick barnen olika leksaker som de fick skapa mönster med. Denna aktivitet passar utmärkt med de allra minsta barnen på förskolan. 

Lpfö98/10: Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara
och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.Skapa egna midsommarkransar

Det finns flera olika sätt att tillverka en midsommarkrans. Istället för att plocka blommor kan barnen tillverka kransar av pappersremsor och dylikt.

Börja med att klippa ut pappersremsor och limma sedan ihop remsorna utifrån barnens huvudmått. Erbjud sen barnen olika material som exempelvis paljetter, silkespapper, glitter, tidningar som de kan dekorera remsan med.


Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild.

Skapa och reflektera om blommans olika delar


En dag uppmärksammade jag att barnen blev intresserade av vitsippor. Då valde jag att vi skulle fördjupa oss lite inom det ämnet. Barnen hade plockat några vitsippor som vi tog in, vi observerade och samtalade om hur blommorna såg ut och vad de olika delarna heter på blomman. Med hjälp av surfplattan kunde vi få svar på barnens frågor.
Därefter ville barnen tillverka egna blommor, det material som användes var papper, pinnar, glasburkar, tejp, pennor och barnens fantasier och kreativitet. 

 
Lpfö98/10
Förskolan ska sträva efter att varje barnutvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen samt utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
 

Blåbär & lingonkonst

Många barn tycker om att plocka blåbär när man är i skogen. Om man vill arbeta vidare med blåbär eller lingon med barnen kan man ta med sig ritpapper som barnen kan trycka blåbär på och måla med fingret. Man kan experimentera med både blåbär och lingon samt reflektera om vad det blev för färger av dem. Även samtala om vad som hände när man tryckte på dem och hur de ser ut inuti.
Lpfö98/10
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. Även tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.


Tillverka spindlar av piprensare

Om barnen visar intresse för spindlar kan man på ett lätt sätt tillverka spindlar av piprensare. Börja med att reflektera tillsammans om hur spindlar ser ut, hur många ben och ögon spindlar har. Vill man använda sig av bilder på spindlar kan man söka bilder på Internet tillsammans med barnen. Barnen väljer sedan två olika färger på piprensare. Räkna sedan benen tillsammans med barnen och låt barnen klippa ben av den ena piprensaren. Fäst sen den andra piprensaren i mitten av benen och låt barnen rulla runt den tills det ser ut som en spindelkropp eller tills de själva känner sig färdiga med den.

Sen när barnen har rullat färdigt får de välja färg till spindelnäten och storlek på ögon som de sedan limmar på kroppen. För vidare projekt kan man arbeta vidare med spindelnät och andra insekter som fastnar i spindelns nät. Även stimulera barnen med andra uttrycksformer som sång, drama och lek.


Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild. Även utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om djur.
Tillverka en drake med hushållsrullar

För att tillverka en drake behövs det hushållsrullar, äggkartong, flörtkullor, färg, glitter, lim och tråd. Starta med att samtala om vilken färg och hur en drake ser ut. Låt sen barnen måla hushållsrullarna och äggkartongerna.När delarna har torkat sätter man ihop delarna med tråd. När delarna är fast kan man samtala igen med barnen om hur en drake ser ut. Vår drake behövde ögon, eld, vingar och taggar. När barnen var färdiga med draken hängde vi upp honom i taket samt döpte honom till Kurt!Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild. Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förSkapa en ljusstake

För att tillverka en ljusstake behövs former, fin betong, glitter, pärlor, färg och lack. Börja med att välja ut en form som ska användas. Kan använda botten av en flaska som man klipper sönder för att använda. Blanda till fin betongen tills den blir samma konsistens som filmjölk. När blandningen är färdig kan barnen själva hälla i betongen i formerna. Låt sen blandningen torka men inte för länge eftersom det ska gå att trycka ner pärlor och ljushållare i betongen.

När barnen har tryckt ner pärlorna och ljushållaren låt den stelna. När den har stelnat kan barnen välja färg och glitter för att dekorera. Avsluta med att lacka hela ljusstaken för att färgen inte ska försvinna.


   Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, Även utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.Skapa konst av bokstäver

Skapa konst av bokstäver. Fråga barnen om vilken bokstav deras namn börjar på. Reflektera tillsammans om hur den ser ut och låter. Ge sen barnen ett papper som de får rita av sin bokstav. Om det finns någon som inte vet hur bokstaven ser ut kan man stimulera med en bild på bokstaven eller låta barnen hjälpa varandra.Avsluta teckningen med att barnen får fylla i sin bokstav med glitter, pärlor eller naturmaterial som stenar och pinnar. Sätt sen upp teckningarna på väggen och samtala om bokstäverna med barnen när det finns tid.

Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Även utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild.
Väggkalender vid samlingenVid samling kan man använda "Väggkalendern 2012". Låt ett barn få komma fram och dra med sitt finger på skärmen då dagens datum kommer fram. Man kan samtala om ordbilder som veckodagens namn och månadens namn. Samtala om vilka siffror som finns på kalendern och hur man uttalar datumet.
För att vidareutveckla aktiviteten kan man efter reflektionerna gå in på appen
"PaintSparkles" för att måla siffrorna/bokstäverna.
 

Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Samt utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
Självporträtt/JagetMed appen "Draw & Doodle" kan barnen måla vad de vill eller kanske ett självporträtt. Använd en spegel till hjälpmedel som barnen kan få titta och reflektera över. Låt sedan barnet välja färg och måla av sig själv. Ta ett kort med din iPad och placera i barnets mapp/portfolie.


Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin kroppsuppfattning. Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild.