Språk

Ordlek med appen Ordens magi

När barnen visar intresse för ord och bokstäver kan man på ett lustfullt sätt stimulera intresset med hjälp av appen "Ordens magi". Om barnen redan kan bokstavera sitt namn kan man utveckla intresset vidare med olika ord som exempelvis hund, katt, han, hon o.s.v.

 Börja med att fråga barnen om vilket ord som ska skrivas. Skriv sedan ordet på en lapp och fäst det ovanför surfplattan. Reflektera sen tillsammans med barnen om vilka bokstäver ordet innehåller. Fortsätt genom att låta barnen lägga ihop bokstäverna som finns på surfplattan 
och på så sätt bilda det aktuella ordet. Varje gång man trycker på en bokstav ljudar en röst om hur bokstaven låter och på så sätt får barnen en förståelse för hur en bokstav låter och ser ut.

Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Även utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
Leka med barnens ordbilder i samlingen

Varje dag på samlingen har vi samtalat om barnens namn. Första steget är att känna igen sin egen ordbild (namn). Om man gör detta varje dag i samlingen dröjer det inte länge tills varje barn känner igen sitt eget och kompisars namn. Varje gång jag har fått en ny barngrupp har jag startat med att ta upp ett namn i taget och läst högt upp vad det står på kortet. Barnet får sen komma fram och sätta upp sitt namn på en tavla.
När barnen känner igen sitt namn lägger jag ut korten på golvet för att ett barn i taget ska få komma fram och plocka upp sitt namn. Efter att ha arbetat med barnens ordbilder har ett stort intresse för bokstäver vuxit fram i barngruppen samt att barnen har blivit fonologisk medvetna vilket innebär att de känner igen vilket ljud som tillhör en specifik symbol.
Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Skriftspråket & symboler


För att stimulera skriftspråket och symboler använder jag mig av appen "Coloring ABC". Börjar alltid med att barnet får välja färg som ska användas vid i fyllnad. Tillsammans sitter vi och samtalar om hur stora och små bokstäver ser ut och låter. Appen är på engelska men sitter man med och samtalar med barnen är denna app jätte rolig.

 


Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp. Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Samt utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.


Väggkalender vid samlingenVid samling kan man använda "Väggkalendern 2012". Låt ett barn få komma fram och dra med sitt finger på skärmen då dagens datum kommer fram. Man kan samtala om ordbilder som veckodagens namn och månadens namn. Samtala om vilka siffror som finns på kalendern och hur man uttalar datumet.
För att vidareutveckla aktiviteten kan man efter reflektionerna gå in på appen
"PaintSparkles" för att måla siffrorna/bokstäverna.


Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Samt utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.Lyssna, reflektera och berätta


 

Vid samling kan man använda appen "SoundTouch". Starta med att trycka på en bild utan att barnen får se (endast lyssna på ljudet). Sen får de berätta vad de tror att det är som låter. När barnen har reflekterat och berättat visar man bilden för barnen. För att vidareutveckla aktiviteten frågar man om barnen kan någon sång om djuret eller objektet, sjung sången och dansa tillsammans. När man har gjort detta flera gånger kan man låta barnen själva ta över samlingen.
Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.


Konst av bokstäver


Skapa konst av bokstäver. Fråga barnen om vilken bokstav deras namn börjar på, reflektera tillsammans om hur den ser ut och låter. Ge sedan barnen ett papper som de får rita av sin bokstav på. Om det finns någon som inte vet hur bokstaven ser ut kan man stimulera med en bild på bokstaven eller låta barnen hjälpa varandra.

Avsluta teckningen med att barnen får fylla i sin bokstav med glitter, pärlor eller naturmaterial som stenar och pinnar. Sätt sedan upp teckningarna på väggen och samtala om bokstäverna med barnen när det finns tid.

 
Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild.Tips till Bornholsmodellen


            

När jag använder mig av Bornholmsmodellen med 3-4 åringar använder jag mig av appen "SoundTouch" för att stimulera lyssna, reflektera och berätta. Starta med att trycka på en bild utan att barnen får se (endast lyssna på ljudet), sen får de berätta vad de tror att det är som låter. När de har berättat visar jag bilden för barnen, när barnen har gjort detta några gånger låter jag barnen få göra detta inför varandra.


Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.